QA Partners opereert landelijk en is een samenwerking tussen EWI Consultancy (Harold Elshof) en Rendeuro (Sander Stegehuis). Gezamenlijk ruime ervaring op het gebied van lastechnische ondersteuning, lasinspecties, materialen kennis, kwaliteit, veiligheid, milieu en certificeringen. Onze missie is het op heldere en effectieve wijze ondersteunen van bedrijven bij hun lastechniek en met name ondersteuning bij EN1090 en ISO3834 certificering of combinaties waarvan de EN1090 en/of ISO3834 onderdeel is.

Harold is binnen de samenwerking de lasspecialist en Sander de specialist in begeleiding bij certificeringstrajecten (veiligheid, kwaliteit en milieu). In de praktijk blijken deze gezamenlijke specialisaties voor een zeer efficiënt proces te zorgen en een hoogwaardig advies op zowel lastechniek als certificeringsbegeleiding.

Gezamenlijk bieden wij het volgende aan:

done

Vrijblijvende uitleg over EN1090/ISO3834

en wat nodig is voor certificering
done

Lasmethodekwalificaties

LMK, ook wel WPQR genoemd
done

Lasmethode beschrijvingen

LMB, ook wel WPS genoemd
done

Lasserskwalificaties

LK, ook wel WPQ genoemd
done

Lasinspectie

IWI-C & VTW2
done

Externe las-coördinatie

B, S, en C niveau
done

Workshop interne las-coördinator

Het verhogen van de interne laskennis
done

Workshop visuele lasbeoordeling

Instructie en ogentest
done

Begeleiding bij NEN-EN 1090

CE markering, wettelijke verplichting staalbouwers
done

Begeleiding bij NEN-EN-ISO 3834

Laskwaliteitsnorm
done

Begeleiding bij VCA

Veiligheidsnorm
done

Begeleiding bij NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsnorm
done

Begeleiding bij NEN-EN-ISO 14001

Milieunorm
done

Uitvoeren van de RI&E

Arbowet